Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR
Üye: www.doktorannem.net web sitesi üzerinde kullanıcı profili tanımlayarak siteyi kullanan özel veya tüzel kişi. Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.

www.doktorannem.net: http://www.doktorannem.net adından yayın yapan web sitesi. Bundan sonra “www.doktorannem.net” olarak anılacaktır. Bu anlaşma “Üye”nin www.doktorannem.net mülkiyetinde olan www.doktorannem.net web sitesinde üyelik kaydını tamamlaması ile yürürlüğe girer. Kullanıcı üyelik kaydını tamamladığında bu anlaşmayı okuyup, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

MADDE2. TANIMLAR
Site: www.doktorannem.net mülkiyetinde olan ve kullanıcılara sunulan www.doktorannem.net web sitesi.

İçerik: Site içeriğinde yayınlanan veya siteye yüklenen resim, video ,  yazı, yorum v.s her türlü sayısal (dijital) öğe ve unsurların bütünü.

Uzman: Bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda site üzerinden,  kendilerine  ait yazılı  ve/veya  görsel içerikler aracılığıyla uzmanlık alanlarında katkıda bulunacak şahıslar.

Moderatör: Üyelerin yüklemiş oldukları her türden içeriği kontrol etme, ve bunların düzenlenmesine, silinmesine ve değiştirilmesine karar verme yetkisi olan kişiler.

Hizmet: Site içeriğinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla www.doktorannem.net tarafından ortaya konulan her türden uygulamalar.

Erişim Araçları: Üye’nin, www.doktorannem.net Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, şifre v.b. şeklindeki yalnızca Üye tarafından bilinen bilgiler.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI
a. Bu sözleşme www.doktorannem.net adresindeki sitesi üzerinde üyesine sunmuş olduğu ve ileride sunacağı hizmetler ve üyelerin bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve sorumluluklarının tespiti için düzenlenmiştir.

b. Üye bahsi geçen işbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşmenin ekleri, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin www.doktorannem.net tarafından yapılmış bütün beyanları da baştan kabul etmiş sayılır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

c. 5651 sayılı Kanun kapsamında, www.doktorannem.net’un hukuki ve cezai sorumluluğu ise hizmet ve içeriği barındıran sistemi sağlayan ve siteyi işleten olarak, yasada yer alan şekliyle sınırlı olup, tüm içerikle ilgili bütün sorumluluk Üye’ye aittir.

MADDE 4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI
a. www.doktorannem.net, kullanıcılarının verdiği bilgilerin doğruluğunu kontrol etmemektedir ve hiçbir şekilde bundan dolayı sorumlu tutulamaz. Üye olmayan kullanıcılar bu sözleşmede tanımlanan hak ve yetkilere sahip olamayacaklardır. www.doktorannem.net sitesine 8 yaşından küçüklerin üye olması yasaktır. Üye olanların 8 yaşından büyük olduğu kabul edilmektedir.

b. Üyelik işlemi Site kullanıcısının sitenin ilgili bölümlerinden kişilik bilgilerini ifade eden isim, soyisim, e-posta adresi, takma ad gibi bilgilerini sunması ve kullanıcının kayıt sırasında sunduğu e-posta adresine onaylama kodunun gönderilmesi ile tamamlanır.

c. Herhangi bir nedenle üyelik hakları geçici veya süresiz olarak dondurulan veya iptal edilen kullanıcılar üyelik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Üyelikleri iptal edilen kullanıcılar farklı bilgiler kullanarak tekrar üye olsalar da bu durum değişmez ve www.doktorannem.net bu üyeleri fark ettiği takdirde üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir. Farklı veya yanlış bilgi vererek Siteye üye olan kullanıcılara sunulan promosyonlar, bu durumun tespiti halinde www.doktorannem.net tarafından yasal faizleri ile birlikte Üyeden talep edilebilir. Üye talep edilen miktarı başka hiçbir ihbara gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 5.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri
a. Üye, sitede sunulan her türlü hizmeti kullanırken, siteye üye olurken yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve bu sözleşmeye ve sitede yayınlanan her türlü www.doktorannem.net beyanlarına uygun hareket edeceğini, sözleşmede ve sitede yayınlanan şartları ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

b. Üyeler Siteye giriş için kullandıkları kullanıcı adı ve/veya şifrelerinin güvenliği ile kişisel bilgilerinin doğruluğundan ve gizliliğinden bizzat sorumludurlar. Bu bilgilerin paylaşılması ve üçüncü şahısların eline geçmesinden www.doktorannem.net sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesi sebebiyle doğacak, üyenin ve/veya üçüncü şahısların uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı zararlardan dolayı www.doktorannem.net sorumlu tutulamaz.

c. Üyeler üyeliklerini üçüncü şahıslara devredemezler, kendi üyeliklerini her ne şart altında olursa olsun başkalarına kullandıramazlar. www.doktorannem.net bu durumu tespit etmesi halinde üyenin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

d. www.doktorannem.net yasal zorunluluk durumunda ya da gerekli gördüğü diğer hallerde Üye ile ilgili gizli bilgileri resmi veya özel kurumlara veya üçüncü şahıslara verebilir. Üye bu sebeple www.doktorannem.net’dan her ne şart altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

e. Üyeler siteye yüklemiş oldukları mesaj, yorum vesair  içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Üyeler ahlaka ve hukuka aykırı hiçbir içeriği siteye yükleyemezler. Üyeler diğer üyelere gönderecekleri mesajların ahlaka ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

f. www.doktorannem.net, üyeler tarafından gönderilen mesajların, sağlanan içeriklerin ahlaka ve hukuka uygun olduğunu kontrol etmek ve garanti etmek ile yükümlü ve sorumlu değildir. Bu sorumluluk tamamıyla içeriği sağlayan üye ve/veya kullanıcıya aittir. Ayrıca, bu içerikler nedeniyle üye ve/veya kullanıcının bilgisayarlarına veya kullanıcılara gelecek zararlardan www.doktorannem.net sorumlu tutulamaz, bütün sorumluluk içeriği sağlayan üyeye aittir.

g. www.doktorannem.net gerekli gördüğünde kullanıcının sağladığı içerik üzerinde kısaltma, kesme, silme vb. değişikliğe gidebilir lakin bu değişiklikler üyenin içerik üzerindeki yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

h. Üye, www.doktorannem.net’da yaptığı tüm işlemlerin ve bu hesaptan girilmiş olan sözel / görsel tüm içeriğin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i. Her Üye, www.doktorannem.net’un ve/veya başka bir Üye ve/veya bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile www.doktorannem.net ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

j. Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri www.doktorannem.net ve www.doktorannem.net Hizmetleri ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.doktorannem.net doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

k. Site’de üyeler veya üçüncü şahıslar tarafından (sınırlı olmamak kaydıyla reklam amaçlı, satış amaçlı) link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerden www.doktorannem.net’un, www.doktorannem.net çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu yoktur. www.doktorannem.net üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve bunların doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı üye veya kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan her türlü zarardan içeriği veya hizmeti sağlayan sorumludur. Üye, bu içeriklerden ve hizmetlerden dolayı uğradığı zararlar için her ne şart altında olursa olsun www.doktorannem.net’ dan tazminat talep edemez.

l. Üye’nin işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebiyle herhangi bir şekilde www.doktorannem.net’a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep’in www.doktorannem.net tarafından kendisine ihbar edilebileceği, Üye’nin www.doktorannem.net’un savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriğini kendisine sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucu www.doktorannem.net’un herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın www.doktorannem.net tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

m. Üye’nin bu madde ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, www.doktorannem.net işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh edebilir, Üye’liği askıya alabilir veya iptal edebilir.

n. Üye’nin, Site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır.

o. Üye, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

p. Üyeler ve www.doktorannem.net birbirinden bağımsız taraflar olup, bu sözleşmenin taraflar arasında onaylanması ve uygulanması hiçbir şekilde taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğurmaz.

MADDE 5.2. www.doktorannem.net’un Hak ve Yükümlülükleri
a. www.doktorannem.net, üyeler tarafından yüklenen sayısal (dijital) içerikleri hiçbir sebep göstermeksizin yayınlamama hakkına sahiptir. Üyeler yüklenmeyen içerikleri için her ne şart altında olursa olsun www.doktorannem.net’dan tazminat talep edemezler ve hiçbir hak iddia edemezler.

b. www.doktorannem.net, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. www.doktorannem.net, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

c. www.doktorannem.net, üyelerinin yüklemiş oldukları içeriklerde dilediği değişikliği yapma hakkına ve içeriklerin içerisine reklam, mesaj veya içerik ekleme hakkına sahiptir. www.doktorannem.net, üyenin yüklediği içeriği görüntülemek için reklam veya mesajın izlenmesi şartı getirebilir. Üye hiç bir şekilde bu reklamların gelirlerinden hak iddia edemez, bunun yanı sıra üye bu reklamlara itiraz etmeyeceğini ve rıza göstereceğini, herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bunun yanı sıra üye tarafından yüklenen içeriğin görüntülenmesi için www.doktorannem.net tarafından yüklenen mesajın veya reklamın izlenmesi şartından dolayı üye ve/veya kullanıcı www.doktorannem.net’dan hiç bir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d. www.doktorannem.net üyelerin yükledikleri içerikler veya herhangi bir sebepten dolayı üyelere sunmuş olduğu promosyonları dilediği an değiştirmeye, iptal etmeye hakkı vardır. Üyeler bu iptaller veya değişikliklerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne şart altında olursa olsun www.doktorannem.net’dan tazminat talep edemeyeceklerini kabul ve beyan ederler.

e. Reklam amaçlı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca www.doktorannem.net tarafından olmak üzere ancak www.doktorannem.net kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere bağlantılar verilebilir. Bu köprüler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında www.doktorannem.net’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

f. www.doktorannem.net, Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak ve ticari kurallarına aykırı olan ve suç unsuru oluşturduğunu düşündüğü içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; www.doktorannem.net bu içeriği giren Üye’nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırılık sebebiyle içeriklerinin erişimden kaldırılması ve üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g. www.doktorannem.net üyelere ve/veya kullanıcılara sunduğu hizmetleri Uzman görüşleri bölümü de dahil olmak üzere sitede yayınlayarak dilediği an ücretli hale getirebilir. Üye bu değişikliklerden dolayı hiç bir hak iddia edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişiklikten önce sunulan hizmeti ücretli veya ücretsiz olarak kullanan üye yeni şart ve koşulun kendisine uygulanacağını kabul eder. www.doktorannem.net, sunduğu hizmetlerin kapsamını dilediği an değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE 6. GİZLİLİK POLİTİKASI
a. www.doktorannem.net alan adının ve web sitesinin (kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) tüm hakları www.doktorannem.net'a ve  marka  patent  sahibi  Duygu Gür ÜNAL' a aittir.

b. www.doktorannem.net, istatistiki amaçla ve gerektiğinde hukuki amaçla kullanmak üzere kullanıcıların IP adreslerini tespit etmektedir. Bu IP adreslerini oturum bazında tespit edip, veritabanında saklamaktadır. www.doktorannem.net, IP adreslerini sınırlı kalmamak kaydıyla demografik, istatistiki ve pazarlama gibi amaçlar için kullanabilir. Kullanıcılar, www.doktorannem.net’u IP adreslerini tespit etmesi ve bu adresleri -kişisel bilgileri ifşa etmeksizin- dilediği gibi kullanmasından ötürü hiç bir şekilde dava etmeyeceğini ve hak talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

c. Üyelik, mesajlaşma, formlar, anketler ve diğer şekillerde elde ettiği bir takım kişisel bilgileri www.doktorannem.net dilediği gibi kullanmakta serbesttir. www.doktorannem.net bu bilgileri, işbu gizlilik politikası belgesinin f. maddesi kapsamında, üyenin gerçek kimliği ve kişisel bilgileri açığa çıkmaksızın, işbirliği içinde bulunduğu kişiler tarafından / vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak her türlü şekilde kullanabilir.

d. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilecektir. www.doktorannem.net tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya www.doktorannem.net Web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; www.doktorannem.net ve işbirliği yaptığı kişi ya da kurumlar tarafından, www.doktorannem.net’un üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilecektir.

e. www.doktorannem.net, www.doktorannem.net üzerinden başka sitelere link verebilir. Bu linklerden erişilen sitelere verilen bilgilerden dolayı www.doktorannem.net herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Erişilen bu sitelerden (sınırlı olmamak kaydı ile) yapılacak alışverişlerden doğacak her türlü zararlardan www.doktorannem.net sorumlu değildir ve kullanıcı bu linklere eriştiğinde sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve beyan eder.

f. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. www.doktorannem.net, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini www.doktorannem.net’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

ı. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda www.doktorannem.net, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

ıı. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;

ııı. www.doktorannem.net’un üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;

ıv. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve
v. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

8. www.doktorannem.net, kişisel bilgileri gizli tutmak için tüm tedbirleri almaya taahhüt etmektedir. www.doktorannem.net’ un gerekli önlemleri almasına rağmen Web Sitesine yapılan her türlü şirket içi veya dışı saldırı sonucu kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda www.doktorannem.net’un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı bu zararlardan www.doktorannem.net’ u sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.

9. www.doktorannem.net, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi’nde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. www.doktorannem.net’ un değişiklik yaptığı “Gizlilik Politikası” hükümleri Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.


MADDE 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
a. Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (www.doktorannem.net’un telif haklarına tabi çalışmalar) www.doktorannem.net’ a ait ve/veya www.doktorannem.net tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, www.doktorannem.net bilgilerini ve www.doktorannem.net’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’ e erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı www.doktorannem.net’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler www.doktorannem.net’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b. www.doktorannem.net’un; www.doktorannem.net Hizmetleri, www.doktorannem.net bilgileri, www.doktorannem.net telif haklarına tabi çalışmaları, www.doktorannem.net ticari markaları, www.doktorannem.net ticari görünümü veya www.doktorannem.net  sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

c. Site’de Üye tarafından yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde fikri mülkiyet hakları Üye’ye ait olup, Üye www.doktorannem.net’a söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. Üyeler, diğer Üyeler tarafından Site’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Üyeler, diğer Üyeler tarafından Site’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

MADDE 9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
www.doktorannem.net, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek veya doğrudan üyenin elektronik posta adresine bilgi vererek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 10. ZORLAYICI SEBEPLER
Hukuken mücbir (zorlayıcı) sebep sayılan tüm durumlarda, www.doktorannem.net işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.doktorannem.net için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.doktorannem.net’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, www.doktorannem.net’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla www.doktorannem.net’un makul kontrolü haricinde gelişen ve www.doktorannem.net'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


MADDE 11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır
İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12. doktorannem.net KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda www.doktorannem.net’un kendi veritabanında ve/veya sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, www.doktorannem.net’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13. YASAL UYARILAR, SORUMLULUĞUN REDDİ ve ÇEKİNCELER

Ek-1  Yasal uyarılara bakınız

MADDE 14. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye girişi

Şifre Beni Hatırla Şifremi Unuttum
Üye Ol

Reklam

Bu sitede yazılan herşey bilgilendirme amaçlıdır, tavsiye niteliğindedir. İlaç, reçete ve tedavi yerine geçmez. Özellikle tıbbi durumlarda bebeğiniz/çocuğunuzu en iyi tanıyan, bebeğinizin gelişimini takip eden çocuk doktorunuza danışmanız önerilir.
Web Tasarım Artonomi Web Tasarım